AddNodes dotterbolag Technia levererar EDM-lösning till Andritz

AddNodes nyförvärvade dotterbolag Technia har fått i uppdrag att leverera en integrerad systemlösning för produktdesign och produktkonfiguration åt det finska företaget Andritz OY.

Technias uppdrag är att leverera en EDM-lösning (Engineering Data Management) som integrerar Andritzs CAD-system med en plattform för hantering av produktdata från MatrixOne. Den nya lösningen kommer att effektivisera hanteringen av ritningar och produktdokumentation och minska kostnaderna i nya utvecklingsprojekt för kunden. – Våra manuella och pappersbaserade processer började begränsa oss. Det var svårt att dra nytta av tidigare erfarenheter i nya utvecklingsprojekt och vi behövde samordna vår arbetsprocess i en global organisation. För att säkerställa vår starka position behövde vi även en plattform som lät oss centralisera hanteringen av våra FoU projekt, säger Reijo Kilpeläinen, chef över Application Services på Andritz Oy. – Andritz representerar den typ av företag som verkligen kan dra nytta av den lösning som Technia levererar. Det här uppdraget visar tydligt på nyttan hos våra kunder genom minskade kostnader och kortare ledtider på alla nivåer, säger Staffan Hanstorp, VD på Technia AB. Den nya lösningen beräknas tas i drift under 2005 och kommer att användas av cirka 200 interna och externa användare. För mer information kontakta: Staffan Hanstorp, VD, Technia AB Tel: 08-477 24 00, e-post: staffan.hanstorp@technia.com Reijo Kilpeläinen, Manager of Application Services, Andritz Oy Tel: +358 20 450 6892, e-post: reijo.kilpelainen@andritz.com Andritz Oy, ett finskt dotterbolag inom österrikiska Andritz Group, utvecklar produktionssystem och teknisk utrustning för stål- och processindustrin. I produktportföljen ingår bland annat pulp- och pappersmaskiner samt system för råvaruförädling och för hantering av kemiskt avfall. Technia ingår i affärsområde Industrial i AddNodekoncernen och är den ledande leverantören i Norden av Product Lifecycle Management (PLM) lösningar för att skapa och hantera produktinformation under en produkts hela livscykel. Technia har drygt 90 medarbetare och är strategisk partner till fler än 200 nordiska industriföretag. Företaget är etablerat i Stockholm, Göteborg, Helsingfors och Oslo. Bland Technias kunder kan nämnas: Autoliv, Ericsson, Elcoteq, ESAB, GE Healthcare, Metso Paper, Mölnlycke Health Care, Nokia, Scania och Sony Ericsson.

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digital tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 700 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2018 uppgick nettoomsättningen till 2 942 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar