AddNodes organisations- och ledningsförändringar

Vid årsskiftet genomför AddNode en ny organisation som ett led i att koncernen växt och mer än fördubblats under hösten 2004. Den nya organisationen syftar till fokusera verksamheten i fyra affärsområden.

AddNode består idag av fem affärsområden som arbetar mot utvalda branscher och teknologier Media, Geographical Information Systems (GIS), Technology, Industrial och Financial. Vid årsskiftet går affärsområde GIS och Technology samman för att bättre nyttja tillgängliga resurser i de ingående konsultbolagen. Urban Näsman utses till ny affärsområdeschef för Technology. Ingående bolag i Technology är Mogul Technology Center, Linewise, Linewise Services och Cartesia GIS. Affärsledningen, som ansvarar för förankring och genomförande av koncerngemensamma beslut samt operativ samordning, förändras samtidigt vid årsskiftet. Affärsledningen kommer nu att bestå av affärsområdeschefer samt koncernledning. De personer som kommer att ingå är: Lars Save, VD och koncernchef Bo Strandberg, finansdirektör Mats Åkesson, Affärsområdeschef Media Staffan Hanstorp, Affärsområdeschef Industrial Urban Näsman, Affärsområdeschef Technology Martin Gerentz, Affärsområdeschef Financial För mer information kontakta: Lars Save, VD och Koncernchef AddNode AB Tel: 08-506 66 222, e-post: lars.save@addnode.com

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digital tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 700 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2018 uppgick nettoomsättningen till 2 942 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar