Addtech - Delårsrapport 1 april - 30 juni, 2004

Hela rapporten finns att ladda ner från medföljande länk.

För ytterligare information kontakta: <!-- hugin-supplied --><br> Roger Bergqvist, VD, +46 8 470 49 04 <!-- hugin-supplied --><br> Kennet Göransson, Ekonomidirektör, +46 8 470 49 10

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.