ADDTECH AB: ADDTECH SÄLJER FASTIGHET I STOCKHOLMSolna 14 juni 2002

För ytterligare information kontakta Johnny Öhman, vVD Addtech AB, 08 - 470 49 03 eller
Kennet Göransson, CFO Addtech AB, 08 - 470 49 10

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera