ADDTECH AB: DELÅRSRAPPORT 1 APRIL TILL 30 SEPTEMBER 2001 (6 MÅNADER)

* Addtech noterades den 3 september på Stockholmsbörsens O-lista
* Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 1 198 MSEK (1 101).
* Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 67 MSEK (92).
* Svag marknadsutveckling för verksamheter med inriktning mot telekom- och elektroniksektorn.
* Fortsatt stabil efterfrågan på komponenter och system från mekanisk industri samt maskin- och fordonsindustri.
* Tidigare initierat åtgärdsprogram har förstärkts. På helårsbasis uppgår kostnadsbesparingarna till 30 MSEK, varav 10 MSEK påverkar resultatet innevarande räkenskapsår.
* Styrelsen föreslår extra bolagsstämma att fatta beslut om återköp av egna aktier motsvarande maximalt 10 procent av kapitalet.
 
För hela rapporten se bifogad fil

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera