ADDTECH AB: KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV EGNA AKTIER

Genom bemyndigandet att, i samband med företagsförvärv och liknande, åter avyttra egna aktier behåller bolaget en god beredskap för framtida expansion.

Avsikten är att 1.331.400 aktier skall återköpas i samband med stängning av det aktieswap-avtal som bolaget under hösten ingått med Handelsbanken. Se bolagets halvårsrapport.

Stockholm 17 december 2001


För ytterligare information kontakta Roger Bergqvist, VD Addtech AB, 08 - 470 49 04 eller
Kennet Göransson, CFO Addtech AB, 08 - 470 49 10

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera