ADDTECH AB: PRESENTATION AV ADDTECH OCH SENASTE DELÅRSRAPPORTEN

Stockholm den 3 februari 2003

För ytterligare information kontakta Kennet Göransson, CFO Addtech AB, 08 - 470 49 10
 

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera