Addtech förvärvar BTC Industribatterier AB

Affärsområdet Addtech Equipment har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i BTC Industribatterier AB. Årsomsättningen i bolaget uppgår till cirka 20 MSEK med god lönsamhet.
 
BTC Industribatterier marknadsför stationära batterier för reservkraft till basstationer inom telekom-sektorn, UPS- och energimarknaden i Sverige.
 
-     Genom förvärvet av BTC blir vår produktportfölj med batterier för industriella applikationer komplett och vi räknar med att kunna expandera BTCs aktiviteter till de övriga nordiska marknaderna, säger Addtech Equipments affärsområdeschef Åke Darfeldt.    
 
Förvärvet bedöms ha en positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie från och med tillträdet, vilket beräknas ske den 1 oktober 2004. 
 
 
 
Stockholm den 31 augusti 2004
 
 
Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta <!-- hugin-supplied --><br> Åke Darfeldt, VD Addtech Equipment AB, +46 708 87 05 15 <!-- hugin-supplied --><br> Kennet Göransson, CFO Addtech AB, +46 8 470 49 10

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.