Addtech förvärvar SABP Elteknik

Addtech Energy & Equipment, ett affärsområde i Addtechkoncernen har den 18 juni 2008 tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i SABP Elteknik AB.
 
SABP säljer utrustning och komponenter för linjebyggnad och kabelförläggning inom elkraftindustrin. Utöver att representera välkända europeiska tillverkare har bolaget ett egenutvecklat sortiment som tillverkas av underleverantörer. Kunderna utgörs av elkraftsdistributörer, nätägare, elgrossister, entreprenörer samt Banverket. Försäljningen är koncentrerad till Sverige men viss försäljning sker även i Norge och Finland. SABP Elteknik omsätter 36 miljoner kronor och har sju anställda. Bengt Pettersson som är en av ägarna kvarstår i ledningen för bolaget.
 
Bolaget kompletterar mycket väl den del av Addtechs verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Energy Supply. Affärsenheten fokuserar på försäljning av nischade och kritiska komponenter inom eldistribution, ett område där koncernen ser goda utvecklingsmöjligheter. SABP Elteknik avses drivas som en självständig enhet inom Addtechkoncernen.
 
Tillträde beräknas ske i början av juli och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.
 
Stockholm den 18 juni 2008

Addtech AB (publ)

 
För ytterligare information kontakta
Johan Sjö
, VD Addtech AB, +46 8 470 49 00
Åke Darfeldt, Affärsområde Energy & Equipment, +46 708 870 515

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar