Addtech-koncernen förvärvar Alligator

Addtech-koncernen förvärvar Alligator Adiator AB, ingående i affärsområdet Addtech Component Systems, har tecknat avtal om förvärv av rörelsen i Alligator International Trading AB i syfte att öka koncernens tillväxt inom fordonssegmentet. Alligator är idag främst verksamt inom områdena fordonsklimat och elektronikkylning. Stora kunder är Volvo, Saab, Scania, Siemens och Ericsson. Nettoomsättningen uppgår till ca 30 MSEK. Därtill kommer provisionsaffärer om ca 300 MSEK. Med förvärvet förstärker Addtech sin nuvarande fordonssatsning. Positionen som stark fordonspartner med nischkompetens bedöms ge möjligheter att expandera affärskonceptet i Europa. Verksamheten kommer fortsatt att bedrivas i Stockholm och Sölvesborg. VD och ansvarig för satsningen blir Tommy Haglund. Solna den 3 december 2001 Addtech AB (publ) För ytterligare information kontakta Anders Dafnäs, VD Addtech Component Systems AB, +46 8 729 17 27 Tommy Haglund, VD Adiator AB, +46 8 729 17 01 Lars-Olof Strand, Styrelseordföramde Alligator AB, +46 456 150 40 Nils-Gunnar Persson, VD Alligator AB, +46 456 150 40 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT00130/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT00130/bit0001.pdf

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar