Addtech säljer Laserstans

Laserstans bedriver tillverkning och legobearbetning av mekaniska detaljer. Verksamheten omsätter cirka 40 MSEK och har 38 anställda. Motivet till försäljningen är att bolaget ligger utanför Addtechs kärnverksamhet. Med Sundet Investment som ägare ges bolaget förutsättningar till en mera positiv utveckling än tidigare. 
Försäljningen av Laserstans beräknas ge en förlust om cirka 5 MSEK, vilken kommer att redovisas som en jämförelsestörande kostnad i delårsrapporten för perioden april - december 2003.
 
Stockholm den 4 december 2003

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta <!-- hugin-supplied --><br> Roger Bergqvist, VD Addtech AB, +46 8 470 49 04 <!-- hugin-supplied --><br> Kennet Göransson, CFO Addtech AB, +46 8 470 49 10

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar