Addtechs återköp av egna aktier

Addtech har den 5 december 2003 återköpt 500 000 b aktier till en snittkurs av 38,60 kr. Addtechs aktuella innehav av egna aktier uppgår till 1 231 400 b aktier. Det totala antalet aktier i Addtech uppgår till 26 514 232.
 
 
Stockholm den 5 december 2003
 
Addtech genom Handelsbanken Capital Markets
 
 
 

Frågor kan ställas till: <!-- hugin-supplied --><br> Addtech AB, Kennet Göransson, CFO, +46 8 470 49 10 <!-- hugin-supplied --><br> Handelsbanken Capital Markets, Johan Bark, +46 8 701 3114

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera