Extra bolagsstämma i Addtech AB

Stockholm den 29 november 2004 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Addtech AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se http://www.cisionwire.se/addtech/r//extra-bolagsstamma-i-addtech-ab,c9282048 Följande filer finns att ladda ned: https://mb.cision.com/Main/3619/9282048/28859.pdf Extra bolagsstämma i Addtech AB

Stockholm den 29 november 2004 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Addtech AB (publ)

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera