Konstituerande styrelsesammanträde i Addtech AB

Ordförande, Vice ordförande och VD
 
Anders Börjesson omvaldes till ordförande. Till vice ordförande omvaldes Tom Hedelius. Roger Bergqvist utsågs fortsatt till verkställande direktör.

Stockholm den 19 augusti 2004 <!-- hugin-supplied --><br> Addtech AB (publ) <!-- hugin-supplied --><br> Styrelsen

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera