Köp och försäljning av egna aktier

Köp och försäljning av egna aktier Styrelsen i Addtech beslutade idag att utnyttja bolagsstämmans, denna dag lämnade, bemyndigande att på Stockholmsbörsen förvärva aktier av serie B i bolaget. Enligt styrelsens beslut skall högst 2.786.423 aktier, vilket motsvarar 10% av totala antalet aktier i bolaget, förvärvas under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma; för närvarande äger bolaget inga egna aktier. Syftet med återköpet är att ge bolaget en lämpligt avvägd kapitalstruktur samt att säkerställa bolagets åtagande i det av bolagsstämman beslutade optionsprogrammet. Genom bemyndigandet att, i samband med företagsförvärv och liknande, åter avyttra egna aktier behåller bolaget en god beredskap för framtida expansion. Avsikten är att 1.331.400 aktier skall återköpas i samband med stängning av det aktieswap-avtal som bolaget under hösten ingått med Handelsbanken. Se bolagets halvårsrapport. Stockholm 17 december 2001 För ytterligare information kontakta Roger Bergqvist, VD Addtech AB, 08-470 49 04 eller Kennet Göransson, CFO Addtech AB, 08 - 470 49 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01220/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01220/bit0002.pdf

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar