Offentliggörande av årsredovisning 2011/2012

Addtechs årsredovisning för 2011/2012 finns nu tillgänglig på Addtechs hemsida www.addtech.com där såväl svensk som engelsk version finns.

I tryckt format beräknas årsredovisningen vara aktieägare som beställt denna tillhanda i mitten av juli.


Stockholm den 13 juli 2012

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Kristina Willgård, CFO, +46 8 470 49 10

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.