Presentation av bokslutskommunikén för affärsåret 2003/04

För ytterligare information kontakta Kennet Göransson, CFO Addtech AB, 08 - 470 49 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se http://www.cisionwire.se/addtech/r//presentation-av-bokslutskommuniken-for-affarsaret-2003-04,c9282109 Följande filer finns att ladda ned: https://mb.cision.com/Main/3619/9282109/28919.pdf Inbjudan

För ytterligare information kontakta Kennet Göransson, CFO Addtech AB, 08 - 470 49 10

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar