addVise tecknar nya order med AstraZeneca

addVise tecknar nya order med AstraZeneca addVise noterad på Stockholmsbörsens lista Nya Marknaden tecknar återigen stora order med AstraZeneca, denna gång uppgående till totalt ca. 15 MSEK. Leveranserna gäller totalentreprenader av inredning och skyddsventilation för laboratorier vilka är belägna i Södertälje, Lund, forskningsparken Novum i anslutning till Huddinge sjukhus, samt till AstraZenecas anläggning i Dunkerque, Frankrike. Entreprenaderna planeras vara färdigställda under sommaren. Vidare information kan erhållas från Claes Wæring 08-564 851 80 / 0708- 130580 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00590/bit0002.pdf

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar