Niomånadersrapport för perioden 1/5 2002 - 31/1 2003 addVise inredning skyddsventilation ab (publ)

Niomånadersrapport för perioden 1/5 2002 - 31/1 2003 addVise inredning skyddsventilation ab (publ) Faktureringen under perioden uppgick till 18,7 MSEK (28,0). Niomånadersresultatet blev 0,1 MSEK (3,3 MSEK). efter finansiella poster. Den ekonomiska ställningen är fortsatt stark med en soliditet på 48 %. De likvida medlen och kortfristiga placeringarna uppgick vid periodens slut till 17,4 MSEK. Bolagets tillgångar i pågående arbeten uppgick till 3,6 MSEK. Orderstocken uppgick den 31/1 till ca 35,4 MSEK. 2002/2003 kännetecknas av arbeten med stora projekt vilka ger utfall först nästa verksamhetsår. De stora projekt vi arbetar med innebär en ojämn avräkning vilket betyder att de stora svängningarna mellan räkenskapsåren fortsätter. Pågående projekt och det goda orderläget gör att vi bedömer att nästa verksamhetsår kommer att ge ett mycket bra resultat. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/06/20030306BIT00750/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/06/20030306BIT00750/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar