Omstämpling av A-aktier

Vid addVise bolagsstämma den 30 september 2004 beslutades att omstämpla aktier så att endast ett aktieslag skall finnas. Därför kommer både A- och B-aktier att stämplas om. Från och med den 3 december 2004 noteras alla aktier på Nya Marknaden som ett aktieslag. Aktieägarna behöver inte vidta några åtgärder utan omstämpling sker genom VPC:s försorg. Antal aktier i bolaget är 1.093.200 st. Bromma 2004.11.29 addVise inredning skyddsventilation ab

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar