ADDvise får order värd ca 2,7 MSEK- Regulatorisk information

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag Surgical Tables Inc har erhållit en order till ett värde av ca 2,7 MSEK. Orden kom från ett av världens tre största medtech-företag i syfte att förbereda och vidareutveckla produktionen av en serie operationsbord för spinalfusionprocedurer. Ordern innebär en utvidgning av det tidigare samarbetet mellan parterna som ADDvise offentliggjorde genom pressmeddelande den 30 april 2018. Spinalfusion är en teknik där läkaren sammansvetsar kotor i ryggraden för att eliminera rörelse och ryggsmärtor hos patienten. Leverans av operationsborden är planerat till 2019.  

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD,

+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 

www.addvisegroup.se


Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 10:30 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på
www.addvisegroup.se.   

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar