ADDvise offentliggör tilläggsprospekt avseende obligationslån

Styrelsen i ADDvise Lab Solutions AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt till det prospekt som publicerades den 1 september 2014 avseende det obligationslån som offentliggjordes samma datum. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av den korrigering som Bolaget har gjort avseende delårsrapporten för perioden 1 januari - 30 juni 2014, samt det förvärvsavtal som Bolaget har ingått avseende Surgical Tables Inc.

Tilläggsprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tilläggsprospektet, såväl som prospektet, finns tillgängliga på ADDvise webbplats, www.addvisegroup.se, på Avanza Banks hemsida, www.avanza.se samt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Bromma den 17 september 2014

 

Rrikard Aktharzand, VD +46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Om ADDvise Lab Solutions AB

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB och Sonesta Medical Inc. erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsmiljöer. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor, främst i Norden. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.