Kraftigt ökad orderingång under första kvartalet 2012

ADDvise Lab Solutions ABs (publ) orderingång under första kvartalet 2012 uppgick till 20,9 Mkr, en ökning med 90 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Under första kvartalet 2011 uppgick orderingången till 11,0 Mkr.

Orderstocken per den 31 mars 2012 uppgick till 25,4 Mkr, en ökning med 94 procent jämfört med samma period föregående år. Orderstocken den 31 mars 2011 uppgick till 13,1 Mkr.

Från och med 1 januari 2012 är ADDvise Tillquist AB medräknat i orderingång och orderstock.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),

0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvise.se

www.addvise.se

 

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en totalleverantör av laboratorieinredning, skyddsventilation och renrum från rådgivning och planering till en bruksfärdig anläggning. Verksamheten kännetecknas av bred kompetens inom företaget och ett omfattande produktsortiment av hög kvalitet. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera