Adelis-ägda Nordomatic förvärvar dominus

Adelis Equity Partners Fund I (”Adelis”) förvärvar via portföljbolaget Nordomatic AB det ledande danska fastighetsautomationsföretaget dominus A/S tillsammans med ledningen i båda bolagen. 

Adelis Equity Partners Fund I (”Adelis”) förvärvar via portföljbolaget Nordomatic AB det ledande danska fastighetsautomationsföretaget dominus A/S tillsammans med ledningen i båda bolagen. Säljare är Trefor A/S.

dominus A/S, som 2010 förvärvades av Trefor A/S från grundarna, har haft en stark tillväxt med positivt resultat under samtliga verksamhetsår, och är den ledande leverantören av öppna fastighetssystem på den danska marknaden. Företagets 72 anställda är etablerade på sex orter i Danmark.

För Nordomatic innebär förvärvet att koncernen kommer att ha en omsättning om c:a 500 MSEK med c:a 250 anställda.

”dominus har under en tid haft ambitionen att växa i Norden och nu får vi chansen att i en specialiserad koncern ta detta steg. Vi ska fortsätta investera i och utveckla vår verksamhet i Danmark och ser fram emot att göra detta med en finansiellt stark och branschkunnig partner. Vi ser ännu större möjligheter till såväl tillväxt som teknik- och medarbetarutveckling”, säger Toke Juul, verkställande direktör dominus A/S.

”Nordomatic har senaste åren utvecklats från att väsentligen verka i stockholmsregionen till att bli landets största specialist inom fastighetsautomation med verksamhet på elva orter i Sverige. Samgåendet med dominus är ytterligare ett spännande steg i vår strategi att bygga en ledande nordisk aktör inom smart buildings. Vi är mycket imponerade över både marknadspositionen och kompetensen och engagemanget hos dominus medarbetare och ser fram emot att bygga vidare på bolagets starka varumärke i Danmark”, säger Olov Schagerlund, verkställande direktör Nordomatic AB.

"Vi tror starkt på marknaden för fastighetsautomation och 'smart buildings'. Efter vårt förvärv av den ledande svenska aktören Nordomatic i mars 2016 är vi mycket nöjda med att på kort tid, genom förvärvet av dominus, kunnat skapa en koncern med ledande position även i Danmark. Vi ser fram emot att tillsammans med koncernledningen fortsätta tillväxten i respektive land samt, på sikt, även i andra nordiska länder”, säger Jan Åkesson på Adelis.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra villkoren för transaktionen som förväntas vara genomförd under sommaren 2016.

För ytterligare information kontakta:

Jan Åkesson, Adelis Equity Partners, +46 8 525 200 01, jan.akesson@adelisequity.com

Torbjörn Torell, Ordförande Nordomatic, +46 70 577 40 40, torell.torbjorn@gmail.com

Om Nordomatic

Nordomatic är den ledande oberoende leverantören av energi- och miljösmarta automationslösningar till fastighets-, installations- och byggföretag. Nordomatic har kontor i Stockholm, Solna, Södertälje, Linköping, Norrköping, Jönköping, Kalmar, Växjö, Borås, Göteborg och Malmö. Nordomatic har ca 175 anställda och omsätter SEK 330 miljoner. För mer information se www.nordomatic.se.

Om dominus

dominus grundades 1997 av familjen Juul och har på kort tid positionerat sig som en av Danmarks ledande leverantörer av styrsystem för ljus, värme och ventilation. dominus har 72 anställda och kontor i Herning, Århus, Ålborg, Kolding och Köpenhamn. För mer information se www.dominus.dk.

Om Adelis Equity Partners

Adelis är en aktiv partner för värdeskapande i små och medelstora bolag. Adelis grundades 2012 med målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora bolag i Norden. Adelis medarbetare har lång erfarenhet av riskkapitalinvesteringar, har gjort över 50 företagsförvärv och suttit i mer än 50 styrelser i medelstora bolag. Adelis nuvarande fond är på 3,7 miljarder kronor. För mer information se www.adelisequity.com.

Prenumerera

Dokument & länkar