Adera AB (publ) delårsrapport januari-mars 2003

Delårsrapport januari-mars 2003 · De under perioden förvärvade bolagen Teknik i Media och Cartesia bildar grunden för en IT-koncern med fokus på effektivisering och kostnadsbesparing för sina kunder. Bolagen ingår sedan den 1 mars i koncernen · Nettoomsättningen uppgick till 16,8 ( 24,2) MSEK · Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 0,6 (-13,3) MSEK · Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,1 (-13,2) MSEK · Resultat per aktie (genomsnittligt antal) efter omvänd split uppgick till -0,08 (-73,40) SEK efter skatt · Ny styrelse och ledning · Adera har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Mogul AB (publ). Anmälningstiden går ut 30 juni 2003 . För ytterligare information kontakta: Lars Save, VD och Koncernchef (08 736 30 70) Adera AB (publ), 113 90 Stockholm Telefon: 08 736 30 70, Fax: 08 736 30 71, E-post: info@aderagroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00090/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00090/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar