Adera beslutar om apportemission

Adera beslutar om apportemission Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutade styrelsen för Adera AB (publ) den 20 oktober 2000 om en apportemission om totalt 404 412 aktier av serie B, varigenom bolagets aktiekapital ökas med 40 441,20 kr. Efter emissionen uppgår bolagets aktiekapital till 2 126 681,70 kr fördelat på 21 226 817 aktier. Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och riktar sig till säljarna av Braendpunkt A/S samt dess holdingbolag. De nya aktierna skall betalas med samtliga aktier i nämnda bolag som apportegendom. Adera AB (publ) skapar affärsnytta för sina kunder genom att sammanföra kompetenser som är kritiska för att framgångsrikt konkurrera i den nya affärslogiken; strategi-/affärsutveckling-, marknadsförings- /kommunikations- samt IT/Internetkompetens. Adera har idag cirka 650 anställda och har kontor i Stockholm, Göteborg, London, Amsterdam, Antwerpen, München, Köpenhamn, Malmö, Oslo, Ljungby och Värnamo. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. För mer information, besök gärna vår nya hemsida: www.aderagroup.com För ytterligare information kontakta: Janerik Dimming, Informationschef Adera AB telefon: 031-701 67 66, mobil: 0706-20 60 08, email: janerik.dimming@aderagroup.com Tony Rydén, Chefsjurist Adera AB telefon: 08-545 033 00 mobil: 0702-60 33 43 e-mail: tony.ryden@aderagroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00150/bit0002.pdf

Dokument & länkar