Adera föreslår omvänd split

Adera föreslår omvänd split Styrelsen för Adera har idag beslutat att föreslå att den ordinarie bolagsstämman den 9 april 2003 beslutar om en så kallad omvänd split genom höjning av aktiens nominella belopp från 12 öre till 12 kronor. Detta innebär att 100 gamla aktier blir en ny aktie. Styrelsen beslutade vidare att föreslå att stämman lämnar styrelsen ett bemyndigande att besluta om nyemission av aktier etc. Bemyndigandet skall tillåta en emission om högst 1 140 000 nya aktier efter föreslagen omvänd split, vilket motsvarar en utspädning om högst 15 procent. Kallelse till ordinarie bolagsstämma beräknas utfärdas den 10 mars 2003. Enligt tidigare pressmeddelande hålls den ordinarie bolagsstämman den 9 april 2003. Adera Aktiebolag (publ) Styrelsen För mer information kontakta Lars Save, VD, 08-736 59 34. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00850/wkr0002.pdf

Dokument & länkar