Adera förvärvar danska Internetkonsultföretaget Braendpunkt A/S

Adera förvärvar danska Internetkonsultföretaget Braendpunkt A/S Genom köpet av danska Braendpunkt stärker Adera sin position som e-businessleverantör i Danmark. Braendpunkt arbetar med Internetbaserade affärslösningar och design inom områdena e-commerce, varumärkesbyggande kommunikation och PR. Fokus ligger på rådgivning och utveckling av websites och extranät. Braendpunkt har 12 medarbetare med mångårig erfarenhet av Internetutveckling. Bland företagets kunder märks Maersk, KPMG Consulting, Telia Mobile och Berlingske On Line. - Efter förvärvet av Braendpunkt kommer Adera i Danmark att bestå av 30 medarbetare. Innan årets slut räknar vi med att vara 50 medarbetare, säger Jörgen Ericsson, Aderas koncernchef - Intetegrationen mellan Braendpunkt och Adera Danmark ger oss ett kompetent och kvalitetsfokuserat team i Köpenhamn som är väl rustat att ta hand om den snabbt växande e-Businessmarknaden i Danmark, säger Richard Törnblom, vvd på Adera och ansvarig för verksamheten i Europa. Jag räknar också med att integrationen mellan de två företagen kommer att gå mycket snabbt eftersom såväl de strategiska som kulturella inriktningarna är mycket lika. - Vi har under de åtta senaste månaderna haft 12 förfrågningar på att bli uppköpta, säger Henrik A. Brink administrativ direktör för Braendpunkt, men valde till slut Adera eftersom de har en klart uttalad europeisk strategi och närvaro redan idag. Dessutom har Adera samma värderingar och mål som vi har när det gäller att utveckla eBusiness för våra kunder. Tillsammans kommer vi att bygga en stark enhet i Danmark med goda förutsättningar att växa ytterligare. Köpeskillingen på 24 MSEK betalas med Adera B-aktier och gör Adera till en koncern som består av 550 medarbetare i sju länder. Adera AB (publ) skapar affärsnytta för våra kunder genom att i vår egen organisation sammanföra kompetenser som är kritiska för att framgångsrikt konkurrera i den nya affärslogiken; strategi-/affärsutveckling-, marknadsförings- /kommunikations- samt IT/Internetkompetens. Adera är idag 550 anställda och har kontor i Göteborg, Stockholm, Ljungby, Värnamo, Köpenhamn, Oslo, London, Antwerpen, Amsterdam och München. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information besök gärna www.aderagroup.com eller www. braendpunkt.dk För mer information vänligen kontakta: Jörgen Ericsson, koncernchef Adera, tel. 031-701 67 00, 0703-99 28 66 Janerik Dimming, Informationschef Adera, tel. 031-701 67 66, 0706-206 008 Richard Törnblom, vvd, ansvarig för verksamheten i Europa, tel. 08-545 033 00 Henrik A. Brink, Braendpunkt, tel. +45 32 64 05 16 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00260/bit0002.pdf

Dokument & länkar