Adera förvärvar e-handelskonsulterna CDG

Adera förvärvar e-handelskonsulterna CDG Adera har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva CDG, Context Development Group, som är specialiserade på e-handelslösningar och har unik erfarenhet av att arbeta med dot.com bolag. Adera har under våren gjort en satsning på att bygga upp en konkurrenskraftig struktur och modell för att bemöta de unika behoven hos internet startups och spinoffs. CDGs 42 konsulter kommer att utgöra basen för den del av Aderas konsultrörelse som arbetar med e-handelslösningar för detta kundsegment. - Det här är ett av Aderas viktigaste strategiska förvärv, säger Jörgen Ericsson koncernchef på Adera. CDG har något av en särställning på den svenska marknaden när det gäller erfarenhet av att leverera kvalitetsledande e-handelslösningar. CDG kommer att ingå som en viktig del i Aderas unika modell för att utveckla, etablera och lansera dot.comföretag och spinoffsatsningar tillsammans med Result Ventures och Adera Venture Zone". Med CDG tillförs Adera djup kompetens inom skräddarsydda e- handelslösningar och en kombination av spjutspetskunnande inom gränssnittsdesign och systemupbyggnad, samt betydande erfarenhet av att jobba med dot.com bolag, vars behov ofta skiljer sig markant från traditionella blue chip företag. CDG omsatte 11,5 MSEK under 1999 och uppvisade en vinst före finansiella poster och skatt på 2 MSEK. Prognosen för 2000 är en nettoomsättning på ca 40 MSEK och vinst före finansiella poster och skatt på 4-5 MSEK. CDG grundades 1998 av ett antal pionjärer inom e-handel som bland annat ansvarade för Boxmans uppbyggnad på Framtidsfabriken. Företagets Internethandelskunder finns idag inom såväl Business-to-business som business-to-consumer-området däribland Smilmer (fd Leknet), Tradera, Glamorama, Chili, Crest Computer och HL Display. -CDGs grundidé är att arbeta med kunder som har Internet som strategiskt fokus, därför har vi valt att uteslutande arbeta med sk dot.com bolag och Internet spinoffs från traditionella företag. Det kräver en hög kompetens och flexibilitet att uppnå dessa kunders krav. Säger Mikael Augustinson, VD för CDG. Köpeskillingen på 78 MSEK, samt en resultatorienterad tilläggsköpeskilling om max 9 MSEK efter årets slut, betalas med Adera B-aktier. Adera AB (publ) skapar affärsnytta för våra kunder genom att sammanföra kompetenser som är kritiska för att framgångsrikt konkurrera i den nya affärslogiken; strategi-/affärsutveckling-, marknadsförings- /kommunikations- samt IT/Internetkompetens. Adera är idag 650 anställda och har kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Ljungby, Värnamo, Köpenhamn, Oslo, London, Antwerpen, Amsterdam och München. Aktien är noterad på Stockholms-börsens O-lista. För mer information besök gärna www.aderagroup.com eller www.cdg.se För mer information vänligen kontakta: Jörgen Ericsson, koncernchef Adera, tel. 08-545 033 00. Janerik Dimming, informationschef Adera, tel. 031-701 67 66, mobiltelefon: 0706-206 008. Mikael Augustinson, VD CDG, tel. 070-778 76 90. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/21/20000621BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/21/20000621BIT00250/bit0002.pdf

Dokument & länkar