Adera fullföljer budet på Cartesia

Adera fullföljer budet på Cartesia Ny VD och ordförande i Adera Per den 24 februari 2003 hade aktieägare och innehavarna av konvertibellån 2002:2004 representerande cirka 96 procent av aktiekapitalet i Cartesia Informationsteknik AB accepterat det offentliga erbjudandet från Adera AB. Villkoret om 50 procents anslutningsgrad är således infriat och Adera fullföljer därmed erbjudandet. Leverans av de nya aktierna i Adera till aktietecknarnas VP- konton beräknas påbörjas 11 mars 2003. Baserat på lämnade accepter uppgår Aderas aktieinnehav till cirka 98 procent av rösterna och cirka 96 procent av kapitalet i Cartesia. Såsom tidigare meddelats har Adera även fullföljt sitt förvärv av det privata bolaget, Teknik i Media AB, vilket offentliggjordes samtidigt med erbjudandet avseende förvärvet av Cartesia. I och med att förvärven av Cartesia och Teknik i Media nu fullföljs har styrelsen i Adera med omedelbar verkan beslutat utse Per Hallerby till ordförande, Lars Save till ny VD och Bo Strandberg till finanschef. Den avgående VD:n Torbjörn Lindh, som nu har fullgjort sitt uppdrag att genomföra en strukturell lösning för Adera, återgår till egen verksamhet. Han kvarstår som suppleant i Aderas styrelse. För mer information kontakta Lars Save, VD, 08-736 59 34. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00840/wkr0002.pdf

Dokument & länkar