Adera genomför ett omfattande strukturåtgärdsprogram

Adera genomför ett omfattande strukturåtgärdsprogram Aderas styrelse har antagit ett omfattande strukturåtgärdsprogram för att anpassa kostnader och kompetensmix till rådande marknadsförutsättningar och snabbt återföra företaget till lönsamhet. Programmet beräknas sänka rörelsekostnaderna med 73 MSEK på årlig basis och innebär i korthet följande: Kontoret i München läggs ned varvid kunderna tas över av andra Adera kontor. Verksamheten i Amsterdam delas upp i två enheter. Kontoret vid Stureplan i Stockholm läggs ned och verksamhet överförs till övriga Stockholmskontor. Totalt omfattar strukturåtgärdsprogrammet cirka 110 anställda. Den årliga kost-nadsbesparingen, personalreduktion, lägre centrala kostnader och samordnings-vinster, beräknas till 73 miljoner kronor. Kostnaden för genomförandet av program-met beräknas till 28 miljoner kronor. Aderas VD och Koncernchef Rolf Jansson beklagar att bolaget tvingas minska personalen men han understryker nödvändigheten av att snabbt anpassa verk- samheten till rådande marknadsförutsättningar för att skapa lönsamhet och en solid bas för framtida expansion. " Efter åtgärdsprogrammet kommer Adera att vara ett kompetensmässigt mera sammanhållet företag med goda möjligheter att vara med och kommersialisera nästa steg i den tekniska utvecklingen. Marknaden växer stadigt, men skiftar ständigt fokus. För Adera gäller det att äga rätt kunnande vid rätt tidpunkt för att ligga i fas med utvecklingen och därmed visa svarta siffror." För mer information: www.aderagroup.com För ytterligare information kontakta: Rolf Jansson, VD och koncernchef (0705-72 72 02) Adera AB (publ) Östra Hamngatan 41-43, 411 10 Göteborg Telefon: 031-701 67 00 Fax: 031-701 67 01 www.aderagroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00970/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00970/bit0001.pdf

Dokument & länkar