Adera kommenterar fjärde kvartalet

Adera kommenterar fjärde kvartalet I Aderas årsredovisning för 1999 gjordes bedömningen att företaget skulle nå break-even under år 2000. I rapporten för tredje kvartalet angavs att efterfrågan på bolagets tjänster var fortsatt god och att detta skulle resultera i en markant resultatförbättring under det fjärde kvartalet. Samtidigt angavs att det väntade resultatet var beroende av starttidpunkten för ett antal större projekt. Under slutet av det fjärde kvartalet försvagades resultatet markant. En orsak var förändrade marknadsförhållanden och förskjutna starttidpunkter för ett antal större projekt. Därtill kommer en icke optimal kompetensmix på några delmarknader, vilket har resulterat i lägre beläggning än väntat. Dessa förhållanden har sammantaget inneburit att resultatet avviker från tidigare målsättning. Förlusten före goodwill avskrivningar och reserveringar för strukturåtgärder uppgår preliminärt till 60 miljoner kronor för fjärde kvartalet och 113 miljoner kronor för år 2000. Ett övergripande strukturåtgärdsprogram kommer att presenteras i samband med bokslutskommunikén den 22 februari. Bolagets likviditet och soliditet är fortsatt god. Adera AB (publ) skapar affärsnytta för sina kunder genom att sammanföra kompetenser som är kritiska för att framgångsrikt konkurrera i den nyaaffärslogiken; strategi-/affärsutveckling-, marknadsförings- /kommunikations- samt IT/Internetkompetens. Adera har idag cirka 600 anställda och har kontor i Stockholm, Göteborg, London, Amsterdam, Antwerpen, München, Köpenhamn, Malmö, Oslo, Ljungby och Värnamo. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. För mer information: www.aderagroup.com För ytterligare information kontakta: Rolf Jansson, koncernchef, Adera AB Mobil: 070-572 72 02 E-post: rolf.jansson@aderagroup.com Per Malmström, finanschef Adera AB Mobil: 070-725 28 36 E-post: per.malmstrom@aderagroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00290/bit0001.pdf

Dokument & länkar