Adera säljer Nucleus i London

Adera säljer Nucleus i London Adera har tagit beslut om att avyttra sitt engelska dotterbolag, Nucleus Ltd i London, till ett nybildat bolag som ägs av grundaren Peter Matthews. Verksamheten i London utvecklades positivt under våren 2001, men drabbades under slutet av andra kvartalet av lönsamhetsproblem till följd av den vikande konjunkturen. Som ett resultat härav reducerades personalstyrkan under sommaren från 36 till 21 personer. I bokslutet för tredje kvartalet år 2001 skrev Adera ned all kvarvarande goodwill för verksamheten i England. Den nu aviserade affären innebär därför en positiv resultatpåverkan på cirka 2,5 miljoner, medan kassaförstärkningen beräknas till knappt 8 miljoner. Utförsäljningen av Nucleus Ltd förutsätter godkännande på extra bolagsstämma. Kallelse till denna kommer att ske inom de närmaste dagarna. Kommentarer: - Affären ger oss visserligen en viss förstärkning av likviditeten, men det viktigaste skälet till att sälja Nucleus är att vi nu helt och hållet kan fokusera på den svenska kärnverksamheten, säger Nils-Ove Andersson, vice VD och CFO i Adera. Detta ökar våra möjligheter att nå lönsamhet. - När det gynnar våra kunder kommer vi även i fortsättningen att samarbeta med Nucleus, kommenterar Aderas koncernchef Rolf Jansson. London är inte bara ett finansiellt centrum utan en smältdegel för nya trender och strömningar inom media- och kommunikationsområdet. Genom att vi nu skapar en strategisk allians med Nucleus kommer vi även i fortsättningen att kunna erbjuda våra kunder dessa tjänster. För mer information kontakta: Rolf Jansson, CEO Mobil: 0705-72 72 02 Nils-Ove Andersson, vice VD och CFO Mobil: 0703-036 733 Om Adera Adera (publ) är ett konsultbolag som arbetar inom två olika affärsområden: 1) IT-driven Affärs- och Verksamhetsutveckling och 2) Integrerad kommunikation. Bolaget har totalt cirka 250 anställda. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. www.aderagroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00840/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00840/bit0001.pdf

Dokument & länkar