Aderas nyemissioner för förvärv av TiM och Cartesia fullbordade

Aderas nyemissioner för förvärv av TiM och Cartesia fullbordade Aderas nyemissioner för förvärven av Teknik i Media Sverige AB ("TiM") och Cartesia Informationsteknik AB ("Cartesia") har nu fullbordats. Det sammanlagda antalet nyemitterade aktier i Adera för förvärvet av TiM uppgick till 122 999 990 A-aktier och 335 663 628 B-aktier, totalt 458 663 618 aktier. Det sammanlagda antalet nyemitterade aktier i Adera för förvärvet av Cartesia uppgick till 10 500 000 A-aktier och 269 494 456 B- aktier, totalt 279 994 456 aktier. Efter de fullbordade emissionerna finns det i Adera totalt 133 824 700 A-aktier och 623 199 000 B-aktier, totalt 757 023 700 aktier. För mer information, kontakta: Lars Save, VD, 08 - 736 31 70 Adera AB (publ) 113 90 STOCKHOLM Telefon 08 736 31 70 www.aderagroup.com Flaggningsmeddelande 2003-03-20 De nyemissioner i Adera AB (publ.) ("Adera") som har samband med Aderas förvärv av Teknik i Media AB ("TiM") och Cartesia Informationsteknik AB ("Cartesia") har nu fullbordats. Undertecknade har därigenom förvärvat aktier enligt följande. Bonnier & Bonnier AB har förvärvat 8 750 000 A-aktier och 96 589 149 B- aktier i Adera. Bonnier & Bonnier äger därefter i Adera 8 750 000 A- aktier och 96 589 149 B-aktier, vilka tillsammans representerar 13,9 procent av aktiekapitalet och 9,4 procent av röstetalet i Adera. Bonnier Interaktiv AB har förvärvat 122 999 990 A-aktier och 120 091 728 B-aktier i Adera. Bonnier Interaktiv AB äger därefter 122 999 990 A- aktier och 120 091 728 B-aktier, vilka tillsammans representerar 32,1 procent av aktiekapitalet och 68,8 procent av röstetalet i Adera. Bonnier-koncernens totala aktieinnehav i Adera uppgår efter de ovan angivna förvärven till 46,0 procent av aktiekapitalet och 78,2 procent av röstetalet i Adera. Mats Åkesson har förvärvat 71 857 300 B-aktier i Adera. Mats Åkesson äger därefter i Adera inga A-aktier och 71 857 300 B-aktier, vilka tillsammans representerar 9,5 procent av aktiekapitalet och 3,7 procent av röstetalet i Adera. Staffan Johansson har förvärvat 71 857 300 B-aktier i Adera. Staffan Johansson äger därefter i Adera inga A-aktier och 71 857 300 B-aktier, vilka tillsammans representerar 9,5 procent av aktiekapitalet och 3,7 procent av röstetalet i Adera. Magnus Fredlund har förvärvat 72 007 300 B-aktier i Adera. Magnus Fredlund äger därefter i Adera inga A-aktier och 72 007 300 B-aktier, vilka tillsammans representerar 9,5 procent av aktiekapitalet och 3,7 procent av röstetalet i Adera. /Bonnier & Bonnier AB /Bonnier Interaktiv AB /Mats Åkesson /Staffan Johansson /Magnus Fredlund ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT00270/wkr0002.pdf

Dokument & länkar