Aderas styrelse beslutar om nyemission av aktier

Report this content

Aderas styrelse beslutar om nyemission av aktier Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 20 december 2002 har Aderas styrelse idag fattat beslut om nyemission av dels högst 458 663 620 aktier, varav högst 123 000 035 A-aktier, till aktieägare i Teknik i Media Sverige AB (publ), dels högst 288 195 262 aktier, varav högst 15 000 000 A-aktier, till aktieägare och innehavare av konvertibellån 2002:2004 i Carteisa Informationsteknik AB (publ). Emissionen till aktieägare i Teknik i Media är villkorad av att innehavare av mer än 70 % av aktierna i Teknik i Media tecknar sig i emissionen och emissionen till Cartesias aktieägare och innehavare av konvertibellån 2002:2004 är villkorad av att innehavare av mer än 50 % av aktierna i Cartesia (inkluderande den ägarandel som följer av utnyttjandet av konvertibellån) accepterar erbjudandet. Vid genomförande av nyemissionerna kommer högst 746 858 882 aktier att utges, varvid aktiekapitalet kommer att ökas med högst 89 623 065 kr 84 öre. Styrelsen Adera AB (publ) För mer information kontakta: Torbjörn Lindh, VD och koncernchef, telefon 0709-273 085 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT00140/wkr0002.pdf

Dokument & länkar