Delårsrapport för tredje kvartalet 2002

Report this content

Delårsrapport för tredje kvartalet 2002 Styrelsens och ledningens arbete med att identifiera ny verksamhet för bolaget har fortsatt under tredje kvartalet. Omsättningen för kvartalet uppgick till -0,2 (51,8) Mkr. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -2,0 (-87,0) Mkr. Kvartalets resultat före skatt uppgick till -2,0 (-86,3) Mkr. Per den 30 september uppgick koncernens likvida medel till 2,7 Mkr. Verksamheten Arbetet med att utvärdera möjliga strukturaffärer har fortsatt under det tredje kvartalet. Styrelsen och ledningens ambition är att träffa en överenskommelse med ett annat företag om förvärv under det fjärde kvartalet för att därigenom möjliggöra en positiv värdeutveckling för Bolagets aktieägare. Några garantier att sådan överenskommelse kan träffas går dock inte att lämna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01370/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01370/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar