• news.cision.com/
  • ADERA/
  • Jean-Michel Deligny föreslås bli ny ledamot i Adera AB's (publ.) styrelse

Jean-Michel Deligny föreslås bli ny ledamot i Adera AB's (publ.) styrelse

Report this content

Jean-Michel Deligny föreslås bli ny ledamot i Adera AB's (publ.) styrelse Aderas nomineringskommitté har föreslagit Jean-Michel Deligny (38) till ny styrelseledamot, att beslutas vid Aderas extra bolagsstämma tisdagen den 17 oktober 2000, kl. 10.00 på Sahléns Konferens och Matsalar, rum Berättaren, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Jean-Michel Deligny har en gedigen bakgrund från Londons finansvärld, där han bl.a. mellan åren 1997-1999 ansvarade för den europeiska delen av "Global Technology Group" på Warburg Dillon Read's Corporate Finance Division. Från och med år 2000 är Jean-Michel CEO på Go 4 Venture, ett rikskapitalbolag som han grundat. Jean-Michel föreslås erhålla15.000 £ i årligt styrelsearvode samt tilldelas 50.000 optioner inom ramen för det incitamentsprogram som beslutades vid Aderas extra bolagsstämma den 19 juli 2000. Adera AB (publ) skapar affärsnytta för sina kunder genom att sammanföra kompetenser som är kritiska för att framgångsrikt konkurrera i den nya affärslogiken; strategi-/affärsutveckling-, marknadsförings-/kommunikations- samt IT/Internetkompetens. Adera har idag cirka 650 anställda och har kontor i Stockholm, Göteborg ,London, Amsterdam, Antwerpen, München, Köpenhamn, Malmö, Oslo, Ljungby och Värnamo. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. För mer information, besök gärna vår nya hemsida: www.aderagroup.com För ytterligare information, v.g kontakta nomineringskommitténs ordförande: Rolf Jansson, telefon: 031-701 67 00, mobil: 0705-72 72 02 email: rolf.jansson@aderaventurezone.com Janerik Dimming, Informationschef Adera AB, telefon: 031-701 67 66, mobil: 0706-20 60 08, email: janerik.dimming@aderagroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00230/bit0002.pdf

Dokument & länkar