Kommuniké från Aderas extra bolagsstämma

Kommuniké från Aderas extra bolagsstämma Vid extra bolagsstämma i Adera AB (publ) den 4 december 2001 beslutades att (i) godkänna försäljningen av samtliga aktier i det engelska dotterbolaget Nucleus Limited, samt (ii) sätta ned bolagets aktiekapital med totalt 98 938 kronor och 30 öre genom indragning utan återbetalning av 989 383 B-aktier. De aktier som sätts ned utgör en del av de totalt cirka 1,5 miljoner nyemitterade aktier, vilka bolaget utgav som köpeskilling för Nucleus Limited. Med beaktande av tidigare nedsättningsbeslut har nu totalt cirka 1,4 miljoner av dessa aktier indragits. Efter nedsättningen uppgår bolagets aktiekapital till 1 914 282 kr 80 öre fördelat på 19 142 828 aktier. För mer information kontakta: Rolf Jansson, CEO och koncernchef Telefon 0705 -72 72 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00540/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00540/bit0003.pdf

Dokument & länkar