Rättelse: Adera håller extra bolagsstämma

Adera håller extra bolagsstämma Vid Aderas AB (publ) extra bolagsstämma i Stockholm den 24 maj 2000 fattades beslut om nyemissioner och bemyndigande i samband med Aderas förvärv av bolag, enligt nedanstående punkter : Fyra nyemissioner enligt nedan, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om totalt 2 466 769 aktier av serie B à 10 öre, varigenom bolagets aktiekapital ökas med sammanlagt 246 676 kr 90 öre. Emissionerna sker på följande huvudsakliga villkor. (i) 1 296 649 aktier till en teckningskurs om 164 kr 15 öre per aktie, att tecknas av ägaren till samtliga aktier i Hollandse Communicatie Maatschap Holding B.V. (ii) 75 161 aktier till en teckningskurs om 193 kr 60 öre per aktie, att tecknas av ägaren till 67 % av aktierna i Bureau Actie Marketing Holding B.V. (iii) 317 757 aktier till en teckningskurs om 107 kr per aktie, att tecknas av de gemensamma ägarna till samtliga aktier i ITage AB. (iv) 777 202 aktier till en teckningskurs om 96 kr 50 öre per aktie, att tecknas av de gemensamma ägarna till samtliga aktier i OOPix Object AB. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av sammanlagt högst 284 974 aktier serie B à nom. 10 öre per aktie enligt följande huvudsakliga villkor: Bemyndigandet får användas i samband med bolagets förvärv av aktierna i Braendpunkt A/S och Holdingselskabet af 29. juni ApS. För mer information kontakta: Janerik Dimming, Informationschef Adera, tel. 031-701 67 66, mobiltelefon: 0706-20 60 08 Tony Rydén, Jurist Adera, tel: 08-545 033 00, mobiltelefon: 0702-60 33 43 Adera AB (publ) skapar affärsnytta för våra kunder genom att sammanföra kompetenser som är kritiska för att framgångsrikt konkurrera i den nya affärslogiken; strategi-/affärsutveckloing-, marknadsförings- /kommunikations- samt IT-/Internetkompetens. Adera är idag 550 anställda och har kontor i Göteborg, Stockholm, Ljungby, Värnamo, Köpenhamn, Oslo, London, Antwerpen, Amsterdam och München. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00740/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00740/bit0002.pdf

Dokument & länkar