Cederquist ombud i principiellt viktigt mål

Cederquist har företrätt PwC i ett uppmärksammat mål vid Falu tingsrätt.

Tingsrätten i Falun bedömde en s.k. kundskyddsklausul som skälig och fastslog att en tidigare anställd revisor ska betala 1,1 miljoner kronor i ersättning plus PwC:s rättegångskostnader för att han tog med sig 96 kunder till en konkurrent. Domen är principiellt viktig då rättsläget tidigare bedömts osäkert och flertalet revisionsbyråer använder sig av liknande klausuler.

Målet har uppmärksammats i flera medier, bl.a. på Revisionsvärlden.se och Realtid.se. Robert Stromberg, ansvarig partner (Arbetsrätt) kommenterar målet:

”En principiellt viktig dom för revisionsbranschen. Efter rättsfallet AD 2015 nr 8 har många utgått från att kundskyddsklausuler i revisionsbolag är oskäliga enligt 38 § avtalslagen. Tingsrättens dom visar att så inte är fallet. Falu tingsrätt fann visat att klausulen inte innebar någon betydande inskränkning i revisorns möjligheter att utöva sitt yrke och PwC:s intresse att skydda sina befintliga kundrelationer vägde då över. Revisionsbyråerna gör stora investeringar i sina klientrelationer och det är därför viktigt och ett högst befogat intresse att de då också kan skydda sina befintliga kundrelationer.”

Om oss

Cederquist är en av de ledande advokatbyråerna på den svenska marknaden. Vi är idag drygt 160 medarbetare, varav 100 jurister, som på ett kontor i centrala Stockholm arbetar mot ett gemensamt mål – att vara bästa möjliga juridiska partner. Vi erbjuder våra kunder specialistkompetens inom de flesta affärsjuridiska områden och har lång erfarenhet av att hantera likväl stora nationella som internationella transaktioner. Cederquist rankas ständigt som en av Sveriges absolut främsta advokatbyråer och med hjälp av olika digitala lösningar och nya arbetssätt befinner vi oss närmare kunden och ser oss idag som en modern affärspartner snarare än en traditionell rådgivare.

Prenumerera