Aerocrine tillhandahåller uppdatering avseende patentintrångsprocesser i Tyskland

SOLNA, Sverige – 23 juli 2012 – Aerocrine AB meddelade idag ett negativt domslut från den federala patentdomstolen i München avseende giltigheten av ett av Aerocrines tyska patent.  Detta beslut i första instans kan överklagas och påverkar inte Medisofts skyldighet att respektera de tre existerande domsluten angående patentintrång i Tyskland. Den belgiska motsvarigheten av samma patent förklarades nyligen giltigt av en domstol i Belgien som även slog fast att Medisoft gjort intrång i patentet. Medisoft, som har sitt säte i Belgien, är förbjuden att tillverka och sälja sina HyPair FeNO och FeNO + instrument. Aerocrine har för avsikt att överklaga det tyska beslutet.

I september 2009 slog domstolen i Düsseldorf fast att Medisofts produkt Hyp’Air FeNO gör intrång i de tyska motsvarigheterna av Aerocrines patent EP 0 606 351 B1, EP 1 439 781 B1 och EP 0 724 723 B1. Medisoft överklagade dessa domslut och inledde även processer för att ogiltigförklara de tre patenten i Tyskland.

I januari 2011 bestyrkte överdomstolen i Düsseldorf underdomstolens beslut från 2009 att Medisofts produkt gör intrång i Aerocrines patent EP 0 606 351 B1 och EP 1 439 781 B1. Denna domstol kommer också att avgöra Medisofts överklagan avseende intrång i Aerocrines patent EP 0 724 723 B1 efter det positiva domslutet i München beskrivet nedan.

Giltigheten av Aerocrines patent EP 0 724 723 B1 prövades vid den federala patent-domstolen i München i februari 2011. Patentet upprätthölls efter en förändring i det patentkrav Medisoft befunnits göra intrång i.

Den 19 juli 2012 meddelade domstolen i München att den tyska motsvarigheten till Aerocrines patent EP 1 439 781 B1 inte är patenterbar i Tyskland. Detta beslut baseras inte på någon ny information, utan utgör en motsatt syn på patentkraven jämfört med Europeiska Patentmyndigheten som godkände patentet 2006 och med domstolen i Liège som upprätthöll patentet som giltigt i juni 2012.

Aerocrine har för avsikt att överklaga beslutet från den federala domstolen i München. Under tiden som beslutet är överklagat är Medisoft skyldig att följa domsluten från överdomstolen i Düsseldorf enligt vilka Medisoft har gjort intrång i patenten samt följa domstolens förelägganden.

Aerocrine har stark tillit till, och kommer att kraftfullt försvara, sina immateriella rättigheter relaterade till sina produkter och metoden att mäta utandad kvävemonoxid (FeNO).

För mera information, kontakta:

Scott Myers, CEO, Aerocrine AB: +46 768 788 379 eller +1 970 368 0336

Mats Carlson, Chief Technology Officer, Aerocrine AB +46 8 629 07 83

Om Aerocrine:

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Informationen är sådan som Aerocrine AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juli 2012 kl. 08:00

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar