Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2002

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2002 Väsentliga händelser under rapportperioden oktober-december 2002 Nettoomsättningen för rapportperioden uppgick till 4,6 (4,7) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18,1 (-26,3) Mkr. För perioden fakturerades 32 system (20) varav 21(20) har intäktsförts under perioden. Det åtgärdsprogram som koncernen implementerat under perioden för att minska de löpande utgifterna har börjat ge effekt på omkostnadsnivån under december månad. De totala omkostnaderna för rapportperioden var 19,9 (28,7) Mkr. Den genomförda avvecklingen av koncernens distributör på den tyska marknaden och satsningen på en egen direktförsäljningskanal i samarbete med Svenska exportrådet har under rapportperioden börjat ge resultat. Tyskland är nu etablerat som en av de tre mest framgångsrika marknaderna för Aerocrine under 2002. För frågor hänvisas till VD Thomas Almesjö på telefon 08 629 07 82 eller mobil 070 629 07 82. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/28/20030228BIT00240/wkr0001.doc Hela kommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/28/20030228BIT00240/wkr0002.pdf Hela kommunikén

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar