Delårsrapport Q1 2003

Nytt astmatest klart för den amerikanska marknaden - svensk medicinteknisk uppfinning godkänd av FDA Delårsrapport januari - mars 2003 * Väsentliga händelser under rapportperioden januari - mars 2003 * Nettoomsättningen för rapportperioden uppgick till 4,2 (4,0) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12,1 (-17,7) Mkr. * I perioden erhöll koncernen 24 (16) order varav 12 har fakturerats och 7 intäktsförts. Totalt i perioden har 18 (16) system intäktsförts. I februari erhöll koncernen sin enskilt största order då ett kliniskt nätverk i USA inkom med en order om 9 NIOX system. * Det åtgärdsprogram som koncernen implementerade under fjärde kvartalet 2002 för att minska de löpande utgifterna har gett effekt på omkostnadsnivån i perioden. De totala omkostnaderna för rapportperioden var 13,9 (19,6) Mkr. * För att bättre kunna ta tillvara på de möjligheter som finns på den brittiska marknaden har koncernen sagt upp sitt avtal med den lokala distributören i England. Koncernen kommer att marknadsföra och sälja via egen organisation. * Koncernen har ytterligare förstärkt sitt distributionsnät genom att under rapportperioden teckna avtal med distributörer i Portugal och Sydafrika. * Styrelsen har fortsatt de under hösten initierade diskussionerna avseende säkerställande av koncernens långsiktiga finansiering. En emission kommer att under Q2-2003 genomföras för att tillföra bolaget ytterligare kapital. * I mars publicerades Aerocrine´s första kliniska studie som genomförts på NIOX. Studien visar att NIOX ger tillförlitliga repeterbara data, dvs det uppmätta NO värdet är alltid detsamma oavsett när under dagen eller vilken dag som mätningen gjorts. Dr Sergei Kharitonov vid Imperial College i London, en nyckelopinionsledare inom området utandad NO, var huvudansvarig för studien som publicerades i European Respiratory Journal. Väsentliga händelser efter periodens utgång * Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt NIOX® för marknadsföring i USA. Det är första gången FDA godkänner den här typen av instrument. Det positiva beskedet innebär att Aerocrine nu kan kommersialisera NIOX för rutinmässig klinisk användning på den amerikanska marknaden. * I syfte att överbrygga bolagets kortsiktiga kapitalbehov under perioden fram till och med att vidare finansiering genom en nyemission har genomförts har bolagets finansiella huvudägare (Health Cap, Investor Investments Novare Ltd, Scandinavian Life Science Venture, H & B Capital samt Life Equity Sweden KB (tidigare Skandia)) beslutat om en bryggfinansiering i form av ett kortsiktigt lån om 49,8 Mkr. I bryggfinansieringsavtalet ingår en tvingande konvertering av lånet till aktier i samband med en nyemission. Solna den 12 maj 2003 För styrelsen Thomas Almesjö, VD För frågor hänvisas till VD Thomas Almesjö på telefon 08 629 07 82 eller mobil 070 629 07 82. För den fullständiga kommunikén se www.aerocrine.com eller www.waymaker.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00410/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar