Marknadsmeddelande 9/18- Sista dag för handel med BTU i Aerowash AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade unit, AERW BTU B, är den 10 januari 2018.  

Information om betald tecknad unit:
Kortnamn: AERW BTU B
ISIN-kod: SE0010546457
Orderbok-ID: 425L
CFI: MCMUXR
FISN: AEROWASH/UT 3 AK 1 TO
Sista handelsdag: 10 januari 2018

Stockholm den 8 januari 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.