Avslutat utförande av värmeanläggning

ÅF fick totalåtagande att utföra fjärrvärmeanläggning efter att ha genomfört förstudie åt Lantmännen.

I juli 2014 driftsattes anläggningen som försörjer Lantmännens spannmålsanläggning med fjärrvärme. 2012 fick Lantmännen besked om att Vattenfall i Uppsala skulle stänga ångledningen, som försörjer Akademiska Sjukhuset och Lantmännens spannmålsanläggning med värme. Lantmännen kontaktade
ÅF för utredning av vilka alternativa energikällor som fanns.

En förstudie och utredning startades och i resultatet framstod högspänd el, flytande naturgas (LNG) och fjärrvärme som de bästa alternativen. Lantmännen beslutade i samråd med ÅF att i första hand ta upp förhandlingar med Vattenfall om leverans av fjärrvärme och Lantmännen gav även ÅF i uppdrag att börja projektera och ta fram förfrågningsunderlag. Förslag lades fram från ÅF om att ÅF kunde utföra anläggningen i ett totalåtagande.

Anläggningen har stått klar sedan början av juli 2014, helt enligt plan.

Kontakt på ÅF: Bo Andersson, bo.andersson@afconsult.com

Taggar:

Om oss

ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer. Making Future.

Prenumerera

Media

Media