Affärsstrategerna AB utser Kauphing Bank Sverige till likviditetsgarant

Affärsstrategerna AB (publ) utser Kaupthing Bank Sverige till likviditetsgarant Affärsstrategerna har utsett Kaupthing Bank Sverige till likviditetsgarant för sin aktie, som är noterad på Stockholmsbörsens O- lista. Syftet är att öka likviditeten i aktien samt att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs inom ramen för Stockholmsbörsens anvisningar för likviditetsgaranter. Åtagandet beräknas påbörjas den 31 oktober 2003. För ytterligare information kontakta: Claes-Göran Fridh, VD Affärsstrategerna Tel 08 - 545 831 95 Lennart Ekberg, CFO Affärsstrategerna Tel 08 - 545 831 98 Affärsstrategerna, som är noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista, är ett venture capitalbolag som investerar i företag som har potential att bli ledande nischföretag inom främst IT/Internet, Wireless och Life Science/Medicinsk Teknik. Affärsstrategerna är delägare i följande bolag: Alpha Helix, A3TL, Musicbrigade, Naty, Picron Microarrays, RaySearch Laboratories, Samba Sensors, Sinclair Pharma, Webupdate, Widermind och Wireless Assets, Inc. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00300/wkr0002.pdf

Om oss

Affärstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt, och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har en potential att bli världsledande företag inom främst Medicinsk Teknik eller IT/ Telecom.

Dokument & länkar