Affärsstrategerna har genomfört delförsäljning i RaySearch

Venture Capital-bolaget Affärsstrategerna har nyligen sålt 100.000 aktier i portföljbolaget RaySearch Laboratories AB. Försäljningslikviden uppgick till 5,7 Mkr. - Det ligger helt i linje med vår strategi att ibland frigöra kapital för investeringar i andra projekt, säger Claes-Göran Fridh, VD i Affärsstrategerna AB. Försäljningen gav en realisationsvinst på 5,1 Mkr. Affärsstrategernas investeringar genomförs i tidiga faser i bolagens utveckling och man tar en aktiv roll som ägare. - Vi är glada över att ha varit med från RaySearch födelse, över börsintroduktionen till dagens mer mogna fas, säger Claes-Göran Fridh. Affärsstrategernas innehav i RaySearch uppgår därefter till 1.059.600 aktier av serie B motsvarande 10,1 procent av kapitalet. Marknadsvärdet av innehavet uppgår till ca 58 Mkr. Bokfört värde är 6 Mkr och investeringen i RaySearch gjordes år 2000. Urval av väsentliga innehav och exits under Affärsstrategernas historia: • Artema Medical AB avyttrades mellan 1995-2000 med en realisationsvinst på 14 Mkr. • Artimplant AB avyttrades 1998 med en realisationsvinst på 76 Mkr. • Fingerprint Cards AB avyttrades mellan 2000-2003 med en realisationsvinst på 19 Mkr. • Mogul AB avyttrades 1999 med en realisationsvinst på 22 Mkr. För ytterligare information kontakta: Claes-Göran Fridh, VD Affärsstrategerna, telefon 08-545 831 95 el. 0708-662 403 Affärsstrategerna, som är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, är ett venture capital-bolag som investerar kunskap och kapital i bolag med stora utvecklingsmöjligheter. Varje bolag ska ha stor tillväxtpotential och goda förutsättningar att bli ledande nischföretag. Prioriterade teknikområden är Life Science, IT och Wireless. Risken reduceras genom aktivt ägande och diversifiering. Affärsstrategerna är delägare i följande bolag: A3TL, Naty, Photometric, AlphaHelix M.D., RaySearch Laboratories, Samba Sensors, Webupdate och Widermind.

Om oss

Affärstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt, och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har en potential att bli världsledande företag inom främst Medicinsk Teknik eller IT/ Telecom.

Dokument & länkar