Affärsstrategerna i Sverige AB

Flaggningsmeddelande Affärsstrategerna i Sverige AB (org.nr 556321-4096) har den 9 maj återfått genom aktielån utlånade 540.000 aktier i Fingerprint Cards AB . Affärsstrategernas innehav av aktier i bolaget uppgår därefter till 900.000 st, vilket representerar 16,6 procent av aktiekapitalet och 25,9 procent av röstetalet i Fingerprint Cards AB. För ytterligare information kontakta: Claes-Göran Fridh,VD i Affärsstrategerna, telefon 08-662 40 30 eller e-mail: cgfridh@astrateg.se. Affärsstrategerna i Sverige AB, som är noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista, är ett venture capital-bolag som investerar i företag som har potential att bli världsledande nischföretag inom främst IT/Internet, Wireless och Life Science/Medicinskt Teknik. Affärsstrategerna är delägare i 24 bolag: Alphahelix, Artema, Artimplant, Chemel, Cortree, DataFilm, European Institute of Science, Fingerprint Cards, FreeHand Communication, Game Design, Goseberg Bruk, InfiniCom, Megacon, Mocat.com, Naty, Radio Design, RS Cordless Technology, Safeplus, Samba Sensors, Skolboken.se, SWATS , Web Update samt Yesitworks.com. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00190/bit0002.pdf

Om oss

Affärstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt, och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har en potential att bli världsledande företag inom främst Medicinsk Teknik eller IT/ Telecom.

Dokument & länkar