Affärsstrategerna ökar sin satsning i Indien och finansierar Bangalore-kontor för A3TL.

Affärsstrategerna har genom A3TL varit etablerade i Indien sedan år 2000 och är idag mycket aktiva i denna snabbväxande region. A3TL visar svarta siffror sedan två år tillbaka, vilket bland annat medför att Affärsstrategerna nu ökar ägarandelen från 17,5% till 30%. Kapitalet är avsett att finansiera det nyöppnade kontoret i Bangalore; Indiens IT-centrum. A3TLs VD, Nitin Kanchan, kommenterar: ”By opening an office in Bangalore we can now offer swedish companies local presence in the IT-hub of India, and access to the largest capital market in South-Asia in Mumbai”. A3TL, som sysselsätter närmare 100 personer, erbjuder outsourcing tjänster inom IT-sektorn och hjälper företag att starta egna IT-avdelningar på den lokala marknaden. För ytterligare information kontakta: Claes-Göran Fridh, VD Affärsstrategerna, tfn: 08-545 831 95, 070-866 24 03. Nitin Kanchan, VD A3TL, tfn: +91 98 210 78092.

Om oss

Affärstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt, och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har en potential att bli världsledande företag inom främst Medicinsk Teknik eller IT/ Telecom.

Dokument & länkar