Affärsstrategerna säljer innehav

Affärsstrategerna säljer innehav Vi har idag sålt 2.327.700 B-aktier i aPROch AB. Därefter kommer vi att äga 1.025.000 B-aktier motsvarande 4 procent av aktiekapitalet och röstetalet i bolaget. Vi har idag även sålt 2.700.000 B-aktier i Sonesta AB. Totalt kommer de båda affärerna tillföra Affärsstrategerna 6,3 Mkr. Slutlikvid för försäljningarna kommer att erhållas i början av augusti månad. "Vi fullföljer vår strategi att renodla vår portfölj till ett koncentrerat antal innehav" säger Claes-Göran Fridh, VD i Affärsstrategerna AB. För ytterligare information kontakta: Claes-Göran Fridh, VD i Affärsstrategerna. Telefon +46-8--662 40 30, e- post: cgfridh@astrateg.se Affärsstrategerna, som är noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista, är ett venture capitalbolag som investerar i företag som har potential att bli världsledande nischföretag inom främst IT/Internet, Wireless och Life Science/Medicinsk Teknik. Affärsstrategerna är delägare i följande bolag: Alpha Helix, aPROch, Arcticon Biopharm, A3TL, Cartesia, Fingerprint Cards, FreeHand DSP, InfiniCom, M-Phone, Musicbrigade, Naty, etbaby World, Optilink, Picron Microarrays, RaySearch Laboratories, RSC Technology, Samba Sensors, Sonesta, Strand Interconnect, SWATS, Webupdate, Widermind och Wireless Assets, Inc. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/27/20020627BIT01010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/27/20020627BIT01010/wkr0002.pdf

Om oss

Affärstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt, och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har en potential att bli världsledande företag inom främst Medicinsk Teknik eller IT/ Telecom.

Dokument & länkar